Menu
Menu

Szczegóły wkrótce.

Szczegóły wkrótce.

Szczegóły wkrótce.

W naszych placówkach Medica Vision zostały wdrożone procedury, które zapewnić mają bezpieczeństwo pacjentom i personelowi. Każda wizyta w przychodni poprzedzona jest wywiadem epidemiologicznym oraz pomiarem temperatury.

Personel stosuje się do procedur zachowania bezpieczeństwa określonych dla danego rodzaju wizyty.

Pracownicy wyposażeni są w fartuchy, rękawiczki oraz maseczki.

Budynek każdej placówki przechodzi dokładną dezynfekcję klamek, narzędzi oraz pomieszczeń za pomocą środków wirusobójczych.

W placówkach Medica Vision ograniczamy liczbę osób w nich przebywających do niezbędnego minimum.