Menu
Menu

MedicaVision

Centrum Okulistyczne

Kontakt

87 643 11 96

Salon optyczny

510 875 090

Adres

16-300 Augustów
ul. Hoża 9
augustow@medicavision.pl

MedicaVision

Centrum Okulistyczne
Diagnostyka obrazowa

Kontakt

87 520 23 74

Salon optyczny

696 565 056

Adres

19-400 OLECKO
ul. Gołdapska 1 (parter w Szpitalu)
olecko@medicavision.pl

MedicaVision

Diagnostyka obrazowa

Kontakt

87 423 29 56

Adres

12-200 PISZ
ul. Henryka Sienkiewicza 2
info@medicavision.pl

MedicaVision

Centrum Medyczne
Szpital

Kontakt

87 564 74 44
784 739 623

Salon optyczny

664 781 087

Adres

16-400 SUWAŁKI
ul. Nowomiejska 15
szpital@medicavision.pl

Centrum Okulistyczne

87 563 20 60

600 233 544

16-400 SUWAŁKI
ul. Noniewicza 93 lok. B
suwalki@medicavision.pl

MedicaVision

Diagnostyka obrazowa

Kontakt

89 624 35 95

Adres

12-100 SZCZYTNO
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12
info@medicavision.pl

MedicaVision

Centrum Medyczne
Szpital

Kontakt

22 889 68 06
694 400 979

Salon optyczny

733 100 016

Adres

03-144 Warszawa
ul. Światowida 59 A
warszawa@medicavision.pl

Kontakt ws. współpracy

Zarejestruj się na wizytę już dziś

Skontaktuj się z oddziałem

W naszych placówkach Medica Vision zostały wdrożone procedury, które zapewnić mają bezpieczeństwo pacjentom i personelowi. Każda wizyta w przychodni poprzedzona jest wywiadem epidemiologicznym oraz pomiarem temperatury.

Personel stosuje się do procedur zachowania bezpieczeństwa określonych dla danego rodzaju wizyty.

Pracownicy wyposażeni są w fartuchy, rękawiczki oraz maseczki.

Budynek każdej placówki przechodzi dokładną dezynfekcję klamek, narzędzi oraz pomieszczeń za pomocą środków wirusobójczych.

W placówkach Medica Vision ograniczamy liczbę osób w nich przebywających do niezbędnego minimum.