O firmie Medica Vision

Jeżeli zależy Ci na profesjonalnie wykonanych zabiegach, przeprowadzanych w nowocześnie wyposażonych klinikach, wybór Medica Vision jest najlepszy.

To już ponad 20 lat Medica Vision w Polsce!

 

Zapewniamy fachowe porady doświadczonych lekarzy, kilkunastu specjalizacji.
Indywidualnie i serdecznie podchodzimy do każdego naszego Pacjenta, niezapominając o pełnej dyskrecji.

Nasi specjaliści dzięki zdobytemu doświadczeniu w Polsce i zagranicą, pomagają Pacjentom utrzymać zdrowie, dobrą kondycję i wygląd.

 

Warszawa Medica Vision
tel.: 22 889 68 05, 733 100 016, 694 400 979

ul. Światowida 59 A
03-144 Warszawa

e-mail: warszawa@medicavision.pl

 

Suwałki Medica Vision
tel.: 87 564 74 44, 784 739 623

ul. Nowomiejska 15
16-400 Suwałki

e-mail: szpital@medicavision.pl

 

Suwałki Medica Vision
tel.: 87 563 20 60, 600 233 544

ul. Noniewicza 93
16-400 Suwałki

e-mail: suwalki@medicavision.pl

 

Augustów Medica Vision
tel.: 87 643 11 96, 510 875 090

ul. Hoża 9 („biały domek”)
16-300 Augustów

e-mail: augustow@medicavision.pl

 

Olecko Medica Vision
tel.: 87 520 23 74, 696 565 056

ul. Gołdapska 1 (parter w Szpitalu)
19-400 Olecko

e-mail: olecko@medicavision.pl

 

Polityka prywatności

Szanowni Pacjenci

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Medica Vision Centrum Medyczne udziela następujących informacji:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w dokumentacji medycznej jest:

Medica Vision Centrum Medyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Suwałkach, ul. Nowomiejska 15, kontakt pod numerem 510-875-040, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

2. Cele przetwarzania danych osobowych.

Medica Vision Centrum Medyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa przetwarza dane osobowe i dane wrażliwe Pacjentów w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, niezbędnych do profilaktyki zdrowia, medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia i zarządzania systemami obsługującymi usługi opieki zdrowotnej ( art. 9, ust. 2, pkt h RODO )

3. Udostępnianie danych

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione:

  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta.
  • podmiotom zewnętrznym, świadczącym usługi w zakresie zgodnym z pkt. 3, na mocy zawartych umów powierzenia danych osobowych (tj. zakłady opieki zdrowotnej, laboratoria medyczne, inne podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia).

4. Okres przetwarzania danych osobowych.

Czas przechowywania dokumentacji medycznej, zawierającej dane osobowe reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta.

5. Wymogi prawne \ źródła wymagań.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, jakim jest udzielenie Pacjentowi świadczeń zdrowotnych. Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w szczególności

  • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowie z dnia 9 listopada 2015 r. W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

6. Profilowanie

Dane osobowe, udostępnione przez Pacjentów, nie będą podlegały profilowaniu.

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Prawa właściciela danych osobowych.

  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizowania.
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.:

przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Budynek jest monitorowany w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Zapis monitoringu przetwarzany jest przez okres 11 dni od chwili jego zarejestrowania.