Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medica Vision Elżbieta Jabłońska

ul. Noniewicza 93 lok. B, 16-400 Suwałki

Tel. (87) 5632060 faks:(87) 5662699

Medica Vision - specjalistyczne usługi medyczne

 

Medica Vision zaprasza do korzystania z nowych usług medycznych. Dzięki dofinansowaniu ze środków UE zakupiliśmy najnowszy dostępne na rynku sprzęt medyczny wykorzystujący zaawansowane technologie. Pozwoliło to na wzbogacenie naszej oferty o specjalistyczne, realizowane na wysokim poziomie usługi medyczne będąc nowości na rynku podlaskim:

  • Zabiegowe laserowe leczenie prostaty BPH
  • Mikrochirurgia laserowa oka
  • Zabiegowe laserowe leczenie zmian naczyniowych oraz korekt estetycznych


Na czym polegają usługi:

Zabiegowe laserowe leczenie prostaty BPH. Jest realizowane przy zastosowaniu nowoczesnej metody leczenia, która pozwala na zastąpienie operacji inwazyjnej zabiegiem medycznym nie obciążają organizmu pacjenta. Zabieg przeprowadza się jedynie w znieczuleniu miejscowym, endoskopowo, za pomocą urządzenia umożliwiającego obserwację wnętrza pęcherza i cewki moczowej oraz wykonanie zabiegu. Dzięki temu nie rozcina się ciała, a pacjent szybko odzyskuję pełną sprawność. Usługa jest realizowana przy zastosowaniu nowoczesnego urządzenia jakimi jest Lasera Urologicznego 980nm, który pozwala na uzyskanie dużej dokładności i precyzji przeprowadzenia zabiegu.

Mikrochirurgia laserowa oka. Bazuje na zastosowaniu najnowocześniejszych standardów leczenia schorzeń oczu w zakresie przedniego i tylnego odcinka oka w szczególności schorzenia typu: jaska, zaćma wtórna po zabiegach usunięcia soczewki, zmiany ocznych wynikające z następstwa cukrzycy, zmniejszenie krwotoku oka ze szczególnym uwzględnieniem oceny siatkówki i nerwu wzrokowego. Do zabiegów wykorzystywany jest ultrasonograf okulistyczny Ultrasonografu E-Z SCAN 5500 pozwalający na precyzyjne zdiagnozowanie zakresu schorzenia oraz laser neodymowy n/s 9910 pozwalający na precyzyjne wykonaniem zabiegu.

Zabiegowe laserowe leczenie zmian naczyniowych oraz korekt estetycznych. Obejmuje leczenie schorzeń naczyniowych oraz skórnych z wykorzystaniem technik laserowych. Leczeniu poddawane są w szczególności schorzenia typu: zmiany naczyniowe żylaków, guzy piersi, piling z możliwością reakcji zagłębienia, usuwanie brodawek i zmian barwnikowych i niebarwnikowych i inne zabiegi estetyczne. Do zabiegów wykorzystywane są nowoczesne technologie laserowe z wykorzystaniem urządzeń jakim jest Lasera CO2 oraz Lasera diodowego Metrum D60

Zapraszamy do konsultacji medycznych i korzystania z naszych usług. Gwarantujemy wysoką jakość. Istnieje możliwość refinansowania usług w ramach świadczeń z NFZ. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (87) 563 20 60


Wdrożenie nowych usług obejmujących: wielokierunkową diagnostykę przedniego i tylnego odcinka oka oraz mikrochirurgię przedniego i tylnego odcinka oka zostało wdrożone przez nasz Zakład dzięki wdrożeniu projektu WND-RPPD.01.04.02-20-121/10 pt. „Wdrożenie specjalistycznych laserowych technologii leczenia zabiegowego przez Medica Vision” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.02-20-049/10-00 zawartej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa