Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medica Vision Elżbieta Jabłońska

ul. Noniewicza 93 lok. B, 16-400 Suwałki

Medica Vision - specjalistyczne usługi medycyny okulistycznej

 

Dzięki zastosowaniu najnowszego sprzętu medycznego wykorzystującego zawansowane technologie, oferujemy najwyższy osiągalny w kraju poziom usług okulistycznych obejmujący:

 

  1. Wielokierunkową diagnostykę przedniego i tylnego odcinka oka

  2. Mikrochirurgię przedniego i tylnego odcinka oka

 

Na czym polegają usługi:

Wielokierunkowa diagnostyka przedniego i tylnego odcinka oka obejmuje ocenę siatkówki i nerwu wzrokowego.

Zastosowana innowacyjna metoda pozwala na pełną diagnostykę chorób oczu i to w ich wczesnych subklinicznych stadiach. Pozwala również na wdrożenie z wyprzedzeniem programu profilaktyki przeciwdziałającemu dysfunkcji narządu wzroku. Usługa jest realizowana przy zastosowaniu nowoczesnego urządzenia jakim jest Spektralnego Tomografu OCT Copernicus HR pozwalającego na uzyskanie dużej dokładności i precyzji, niezwykle ważna dla prawidłowego zdiagnozowanego schorzenia, a w konsekwencji dobrania właściwej metody leczenia.

Mikrochirurgia okulistyczna przedniego i tylnego odcinka oka. Bazuje na zastosowaniu najnowocześniejszych standardów leczenia zabiegowego pacjentów przy zastosowaniu precyzyjnych przedoperacyjnych obliczeń w chirurgii zaćmy i chirurgii refrakcyjnej. W procesie diagnozy brana jest pod uwagę dokładność obrazowania tkanek podczas całego zabiegu operacyjnego. Usługa jest realizowana przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury medycznej na jaką składają się system do vitrectomii Millennium oraz Mikroskopu Hi-R 900A z oftalmoskopem. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie niezwykle precyzyjnych mikrozabiegów. Możliwe jest także dokonywanie zabiegu we wnętrzu oka.

 
Zapraszamy do konsultacji medycznych i korzystania z naszych usług. Gwarantujemy wysoką jakość. Istnieje możliwość refinansowania usług w ramach świadczeń z NFZ. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (87) 563 20 60