UE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE-DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

 

Projekt pt. „Cyfrowa diagnostyka kluczem skutecznego leczenia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest dywersyfikacja usług świadczonych przez NZOZ Medica Dental Gabinety Stomatologiczne Robert Szadkowski poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych usług co wpłynie na wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa.

W ramach projektu zostało zakupione urządzenie systemu obrazowania cyfrowego łączące w sobie zdjęcia tomografii komputerowej 3D, zdjęcia pantomograficzne oraz cefalometryczne.

Dzięki zakupie urządzenia NZOZ Medica Dental Gabinety Stomatologiczne Robert Szadkowski zyskał nowe, wcześniej nie stosowane możliwości diagnostyki i leczenia. Realizacja projektu umożliwiła wprowadzenie 3 nowych usług kompleksowej rentgenodiagnostyki (tomografii komputerowej), pantomografii oraz cefalometrii. Ponadto zakup urządzenia umożliwił unowocześnienie 5 dotychczas stosowanych usług świadczonych przez firmę jakimi są: chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza, periodontologia, profilaktyka ortodontyczna oraz pendodoncja.