Zapewniamy diagnostykę i leczenie przy użyciu nowoczesnej aparatury przez wysokospecjalistyczny personel lekarski.

  • poradnia okulistyczna
  • konsultacyjna poradnia jaskrowa
  • oddział okulistyczny chirurgii jednego dnia
  • poradnia okulistyczna dla dzieci

Jaskra to grupa schorzeń, które powodują uszkodzenie nerwu wzrokowego

  • jest główną przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych
  • najczęściej rozwija się bezobjawowo
  • nie leczona prowadzi do nieodwracalnej ślepoty